Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket den information som (FÖRETAGET) får från användare och kunder av resursen (ANVÄNDAREN) (”HEMSIDAN”) samlas in, lagras, används, avslöjas och överförs. Denna sekretesspolicy gäller för alla associerade resurser, underdomäner, produkter, tjänster och anläggningar som tillhör företaget.

Allmänna bestämmelser

Användarens användning av HEMSIDAN innebär att Användaren godkänner denna sekretesspolicy och villkoren för användning av Användarens personuppgifter. Om användaren inte samtycker till villkoren i sekretesspolicyn måste användaren sluta använda HEMSIDAN.

 

Denna sekretesspolicy gäller endast för denna webbplats och de informationsuppgifter som frivilligt tillhandahålls av användarna. Den gäller inte för tredje parts resurser, inklusive de som nämner HEMSIDAN eller innehåller direkta länkar till HEMSIDAN. Företaget kontrollerar inte att de personuppgifter som tillhandahålls av användaren är korrekta.

Personlig information om NYTTARE som behandlas av FÖRETAGET

När du besöker HEMSIDAN registreras automatiskt din IP-adress, ditt domännamn och det land där du är IP-registrerad. Vi registrerar också hur du navigerar genom sidorna på HEMSIDAN och annan information som din webbläsare tillhandahåller öppet och frivilligt. Denna information gör det betydligt enklare att använda sajten och gör det mycket snabbare och bekvämare att hitta det material du behöver eller är intresserad av.

 

HEMSIDAN tillämpar en standardteknik för personlig anpassning av visningsstilar för sidor och innehåll på dem för att passa din skärms specifika ”cookies”-parametrar. ”Cookies” är data som lagras på din hårddisk om besökta webbplatser, användarpreferenser och personliga inställningar för innehåll. Den cookies-teknik som används på HEMSIDAN ger information om vilken tredjepartssida du navigerade till, din leverantörs domännamn, besökarens ursprungsland och det nedladdade innehållet från HEMSIDAN. Den här tekniken används också av webbläsarräknare från Yandex, Rambler och Google.

 

”Cookies” samlar inte in någon personlig eller konfidentiell information om användaren, denna teknik kan blockeras under personlig användning av HEMSIDAN med hjälp av dina webbläsarinställningar eller genom att placera ett obligatoriskt meddelande om att ”cookies” skickas.

 

HEMSIDAN har infört standardteknik för att räkna antalet besökare och sidvisningar, utvärdera värdtjänsternas tekniska kapacitet, betyg och trafik från tredje part. Med hjälp av denna information kan vi registrera besökarnas aktivitet, relevansen av det presenterade innehållet, efterfrågan på innehållet och den besökta publikens egenskaper. Denna typ av datainsamling hjälper oss också att placera sidor och material på ett så användarvänligt sätt som möjligt, att säkerställa effektiv interaktion och att fungera smidigt med besökarnas webbläsare.

 

Vi registrerar information om hur du rör dig på HEMSIDAN och vilka sidor du besöker i allmänhet snarare än personlig ordning. Inga personliga eller individuella uppgifter kommer att användas eller överlämnas till tredje part utan användarnas samtycke.

 

All personlig information, inklusive identifieringsinformation, tillhandahålls frivilligt av användarna av HEMSIDAN. Alla uppgifter som du personligen anger på HEMSIDAN vid registrering, beställning, ifyllande av formulär (namn, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, bankkonton) hålls konfidentiella och lämnas inte ut. Varje besökare på HEMSIDAN har rätt att vägra att lämna personlig information och att besöka webbplatsen anonymt, såvida inte detta skulle hindra dig från att använda vissa funktioner eller egenskaper på HEMSIDAN på ett korrekt sätt.

 

Ändamålen med behandlingen av användarnas personuppgifter

COMPANY Den information som samlas in om personuppgifter från besökare på HEMSIDAN kan användas för följande ändamål:

 

Kommunikation med användaren, inklusive sändning av meddelanden, förfrågningar och information om användningen av sajten, företagets verksamhet, uppfyllandet av avtal och överenskommelser med företaget samt behandling av förfrågningar och ansökningar från användaren;

 

Förbättrad kund- och användarupplevelse. De uppgifter du lämnar hjälper dig att svara mycket effektivare på förfrågningar från besökare och kunder;

Anpassa användarupplevelsen. Informationen används för att skapa en användarprofil, identifiera det innehåll du är intresserad av och de tjänster som finns tillgängliga på HEMSIDAN som är relevanta för dig;

 

Behandling av beställningar och betalningar. Den information som du lämnar används för att göra beställningen och för att kontrollera att betalningen för beställningen har mottagits. All finansiell eller personlig information om våra användare lämnas inte vidare till tredje part och hålls konfidentiell.

 

Åtgärder som vidtas för att skydda användarens personuppgifter

FÖRETAGET ska vidta nödvändiga och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personuppgifter mot obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, ändring, blockering, kopiering, distribution och mot andra olagliga handlingar av tredje part.

 

Ändringar i sekretesspolicyn. Tillämplig lagstiftning

 

Företaget förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera villkoren i sekretesspolicyn. Om denna policy ändras eller uppdateras ska datumet för den senaste uppdateringen anges. Genom att använda denna HEMSIDAN godkänner du de villkor som beskrivs ovan och du bekräftar att det är ditt ansvar att kontrollera om denna sekretesspolicy uppdateras och ändras från tid till annan.

 

Ansvarsfriskrivning

HEMSIDAN tar inget ansvar för åtgärder som vidtas av andra webbplatser eller resurser, tredje parter eller tredje parts besökare.

 

Återkoppling.

Alla förslag eller frågor om sekretesspolicyn för FIRMAHEMSIDAN kan ställas till Användaren på nedanstående kontaktpersoner:

 

 

Adblock
detector