Användaravtal

  1. Definitioner

  ”Ägare” – Webbplatsadministratör
  ”Webbplats” – ägarens internetprojekt.

  ”Användare”: varje person som får tillgång till, ansluter sig till eller hjälper en tredje part att få tillgång till någon form av information eller innehåll som publiceras på ägarens webbplats, samt länkas till, laddas ner från eller nås via webbplatsen.

  1. Allmänna bestämmelser

  2.1. Detta avtal om användning av webbplatsen (”Avtalet”) ingås mellan ägaren och alla användare. Tillgång till någon del av webbplatsen, liksom att placera länkar till den, citera och återge material på webbplatsen, innebär att användaren juridiskt bindande samtycker till villkoren i detta avtal. Ägaren och användaren kallas tillsammans för ”parterna”.

  1. Begränsning av ansvar

  3.1. Användaren godkänner uttryckligen att han eller hon använder webbplatsen på egen risk. Läkemedlen och informationen om deras användning på denna webbplats är endast avsedda för information och är inte avsedda som en vägledning för självdiagnostik och behandling, och får endast användas på läkares recept och under läkares överinseende.
  3.2. Användare från andra länder måste använda läkemedelsinformation i enlighet med de regler som gäller på deras territorium.
  3.3. Administratören av denna webbplats ansvarar inte för eventuella skador på din hälsa som orsakas av självbehandling enligt rekommendationerna på denna webbplats. Användaren är ensam ansvarig för alla felaktiga uppgifter som kan uppstå genom att titta på, läsa eller kopiera material som finns på webbplatsen, och ingen enhet eller individ kan därför hållas ansvarig för användningen av detta material. Under inga omständigheter får något ansvar för konsekvenser som direkt eller indirekt följer av användningen av informationen på denna webbplats tillskrivas ägaren av webbplatsen och ge upphov till rättsliga åtgärder mot denne.
  3.4. Tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Användaren avstår frivilligt från att vidta rättsliga åtgärder mot webbplatsens ägare och från eventuella skador på användarens hälsa.
  3.5. Varken webbplatsens administration, dess dotterbolag eller anställda garanterar att webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, och de garanterar inte heller att de resultat som erhålls genom användningen av webbplatsen, eller att dess innehålls noggrannhet eller tillämplighet kommer att vara tillförlitliga.

  1. Ändring av webbplatsens innehåll

  4.1. All information och allt material på denna webbplats tillhandahålls utan garanti för att de är felfria. Ägaren av denna webbplats kan när som helst och utan att meddela sådana ändringar ändra informationen och materialet på denna webbplats.

  1. Varumärken

  5.1 Registrerade varumärken som nämns på webbplatsen tillhör respektive ägare.

  1. Förändrade villkor

  6.1 Detta avtal ska inte utgöra ett avtal. Webbplatsägaren förbehåller sig rätten att både ändra detta avtal och införa ett nytt. Sådana ändringar träder i kraft så snart de publiceras på webbplatsen. Användarens användning av webbplatsens material efter en ändring av avtalet utgör automatiskt ett godkännande av avtalet.

  1. Bilder

  7.1 Alla bilder på vår webbplats hittas via sökmotorer, så vi kan inte i förväg fastställa under vilka villkor de distribueras eller vem upphovsmannen är. Om du är upphovsrättsinnehavare till en bild som används på webbplatsen och du har ett klagomål om att vi använder den, skriv till oss så tar vi antingen bort den från vår webbplats eller följer dina användningsvillkor.
  För att göra detta kontaktar du oss och ger oss information om ämnet, upphovsrättsinnehavarens uppgifter och adressen till den sida på vår webbplats som innehåller de uppgifter som gör intrång.

  Videofilmer

  8.1 Alla videor på webbplatsen är hämtade från webbplatsen och finns där i en öppen status för användning för vilken en särskild spelarkod har tillhandahållits. Vi lagrar inga videor direkt på vår server. Därför bör alla frågor och klagomål om videor på vår webbplats ställas direkt till de användare som laddat upp materialet som du har upphovsrätt till, eller till webbplatsens administratörer.

   

   

   

   

Adblock
detector