Politika e privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë përcakton procedurën për mbledhjen, ruajtjen, aplikimin, zbulimin dhe transferimin e informacionit që (në tekstin e mëtejmë referuar si KOMPANIA) merr nga përdoruesit dhe klientët e burimit (në tekstin e mëtejmë të referuar si PËRDORËSI) (në tekstin e mëtejmë referuar si SIT). . Politika e paraqitur e privatësisë zbatohet për të gjitha burimet, nënfushat, produktet, shërbimet dhe shërbimet e ndërlidhura të KOMPANISË.

Dispozitat e përgjithshme

Përdorimi i SITE-it nga PERDORIMI nënkupton pranimin e kësaj Politike të Privatësisë dhe kushteve të përpunimit të të dhënave personale të PERDORIMIT. Në rast mosmarrëveshjeje me kushtet e Politikës së Privatësisë, PËRDORIMI duhet të ndalojë përdorimin e SIT.

 

Politika e paraqitur e privatësisë zbatohet vetëm për këtë SITE dhe të dhënat e informacionit që SHFRYTËZUESIT ofrojnë vullnetarisht. Ai nuk zbatohet për burimet e palëve të treta, duke përfshirë ato që përmendin Sajtin ose përmbajnë lidhje të drejtpërdrejta me SITE. KOMPANIA nuk verifikon saktësinë e të dhënave personale të dhëna nga PËRDORIMI.

Informacioni personal i përdoruesve i përpunuar nga KOMPANIA

Kur vizitoni SITE, adresa juaj IP, emri i domenit, vendi i regjistrimit të IP-së përcaktohen automatikisht. Ne gjithashtu regjistrojmë faktet e lundrimit nëpër faqet e SITE-it, informacione të tjera që shfletuesi juaj ofron hapur dhe vullnetarisht. Ky informacion ndihmon për të thjeshtuar ndjeshëm përdorimin e SITE-it, për ta bërë kërkimin e materialeve që ju nevojiten ose interesante për ju shumë më të shpejtë dhe më të rehatshëm.

 

SITE zbaton një teknologji standarde për personalizimin e stileve të shfaqjes së faqeve dhe përmbajtjes së vendosur në to sipas parametrave të monitorit tuaj specifik të cookie-ve. “Cookies” janë të dhëna të ruajtura në hard disk në lidhje me faqet e internetit të vizituara, cilësimet e përdoruesit, cilësimet personale për shikimin e përmbajtjes. Teknologjia “cookies” e zbatuar në SITE ofron informacion në lidhje me burimin e palës së tretë nga i cili është bërë kalimi në sit, emrin e domenit të ofruesit tuaj, vendin e vizitorit, të dhëna për materialet e shkarkuara nga SITE. Kjo teknologji përdoret gjithashtu nga sportelet e shfletuesve të kompanive Yandex, Rambler, Google.

 

“Cookies” nuk mbledhin informacion personal ose konfidencial rreth përdoruesit, kjo teknologji mund të bllokohet gjatë punës personale me SITE duke përdorur cilësimet e shfletuesit tuaj ose të vendosë një njoftim të detyrueshëm për dërgimin e “cookies”.

 

SITE zbaton një teknologji standarde për numërimin e numrit të vizitorëve dhe shikimeve të faqeve, vlerësimin e aftësive teknike të serverëve pritës, vlerësimet, pjesëmarrjen e organizatave të palëve të treta. Ky informacion na lejon të mbajmë një regjistër të aktivitetit të vizitorëve, rëndësinë e përmbajtjes së paraqitur, rëndësinë e saj dhe të përpilojmë një përshkrim të audiencës së vizituar. Ky grumbullim i të dhënave na ndihmon gjithashtu të rregullojmë faqet dhe materialet në mënyrën më të përshtatshme për përdoruesit, për të siguruar ndërveprim efektiv dhe punë të përsosur me shfletuesit e vizitorëve.

 

Ne regjistrojmë informacione rreth lëvizjeve në SITE, faqet e shikuara në përgjithësi dhe jo mbi baza personale. Asnjë e dhënë personale ose individuale pa lejen e përdoruesve të KOMPANISË nuk do të përdoret ose transferohet te palët e treta.

 

Çdo informacion personal, duke përfshirë informacionin e identifikimit, ofrohet nga përdoruesit e SITE vetëm vullnetarisht. Të gjitha të dhënat që ju lini në SITE me dorën tuaj gjatë regjistrimit, gjatë procesit të porositjes, plotësimit të formularëve (emri, adresa e emailit, numri i telefonit të kontaktit, informacioni i kartës së kreditit, llogaritë bankare) mbahen konfidenciale dhe nuk zbulohen. Çdo vizitor i SITE-it ka të drejtë të refuzojë të japë çdo informacion personal dhe të vizitojë burimin me kushtin e anonimitetit absolut, me përjashtim të rasteve kur këto veprime mund të ndërhyjnë në përdorimin e saktë të funksioneve ose veçorive të caktuara të SIT.

 

Qëllimet e përpunimit të informacionit personal të USERS

Informacioni i mbledhur nga KOMPANIA në lidhje me të dhënat personale të vizitorëve në SITE mund të përdoret për qëllimet e mëposhtme:

 

Komunikimi me SHFRYTËZuesin, duke përfshirë dërgimin e njoftimeve, kërkesave dhe informacioneve në lidhje me përdorimin e SIT-it, punën e KOMPANISË, ekzekutimin e marrëveshjeve dhe kontratave të KOMPANISË, si dhe përpunimin e kërkesave dhe aplikacioneve nga PERDORIMI;

 

Përmirësimi i cilësisë së përvojës së klientit dhe përdoruesit. Të dhënat që ofroni ju ndihmojnë për t’iu përgjigjur shumë më efektivisht kërkesave ose kërkesave nga vizitorët, klientët;

Personalizimi i përvojës së përdoruesit. Informacioni përdoret për të përpiluar një “portret” të përdoruesit, për të përcaktuar përmbajtjen që ju intereson, shërbimet dhe shërbimet e ofruara në SITE që janë të rëndësishme për ju;

 

Përpunimi i porosive dhe pagesave. Informacioni i dhënë përdoret për të vendosur një porosi, për të kontrolluar marrjen e pagesës për të. Çdo informacion financiar ose personal në lidhje me PËRDORuesit tanë nuk ndahet me palët e treta dhe mbahet konfidencial.

 

Masat e aplikuara për mbrojtjen e të dhënave personale të PERDORIMIT

KOMPANIA merr masat e nevojshme dhe të mjaftueshme organizative dhe teknike për të mbrojtur të dhënat personale të PERDORIMIT nga aksesi, shkatërrimi, modifikimi, bllokimi, kopjimi, shpërndarja e paautorizuar ose aksidentale, si dhe nga veprime të tjera të paligjshme të palëve të treta me të.

 

Ndryshimi i Politikës së Privatësisë. Ligji në fuqi

 

KOMPANIA rezervon të drejtën për të ndryshuar ose ndryshuar termat dhe kushtet e Politikës së Privatësisë. Nëse bëhet ndonjë ndryshim ose risi në këtë politikë, tregohet data e përditësimit të fundit. Duke përdorur këtë SITE, ju pranoni termat dhe kushtet e mësipërme dhe gjithashtu merrni përgjegjësinë për rishikimin periodik të risive dhe ndryshimeve në Politikën e Privatësisë.

 

Mohimi i përgjegjësisë

SITE nuk merr përgjegjësi për veprimet e faqeve dhe burimeve të tjera, palëve të treta dhe vizitorëve të palëve të treta.

 

Feedback.

Të gjitha sugjerimet ose pyetjet në lidhje me Politikën e Privatësisë së FAQIT TË KOMPANISË PËRDORIMI ka të drejtë të raportojë tek kontaktet e mëposhtme:

 

 

Adblock
detector