Umowa z użytkownikiem

  1. Definicje

  „Właściciel” – administrator strony
  „Strona internetowa” – projekt internetowy Właściciela

  „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która uzyskuje dostęp, łączy się z lub pomaga osobom trzecim w uzyskaniu dostępu do wszelkiego rodzaju informacji lub treści, które są zamieszczone na Stronie Właściciela, jak również połączone z, pobrane z lub dostępne za pośrednictwem Strony.

  1. Przepisy ogólne

  2.1. Niniejsza Umowa o korzystanie z witryny („Umowa”) jest zawarta pomiędzy Właścicielem, a każdym Użytkownikiem. Dostęp do jakiejkolwiek części Serwisu, jak również umieszczanie linków do niego, cytowanie i przedruk materiałów znajdujących się w Serwisie, oznacza prawnie wiążącą zgodę Użytkownika na warunki niniejszej Umowy. Właściciel i Użytkownik zwani są łącznie „Stronami”.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

  3.1. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta ze Strony na własne ryzyko. Leki i informacje o ich stosowaniu zamieszczone na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są przeznaczone jako wskazówki do samodzielnego diagnozowania i leczenia, a także mogą być stosowane wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem.
  3.2. Użytkownicy z innych krajów muszą korzystać z informacji o lekach zgodnie z przepisami obowiązującymi na ich terytorium.
  3.3. Administracja tej strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu spowodowane samodzielnym leczeniem w oparciu o zalecenia podane na tej stronie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przekłamania, które mogą powstać w wyniku przeglądania, czytania lub kopiowania materiałów zawartych na Stronie, a tym samym żaden podmiot ani osoba nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie tych materiałów. W żadnym wypadku odpowiedzialność za skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej Witrynie nie może być przypisana Właścicielowi Witryny i stanowić podstawy do podjęcia wobec niego działań prawnych.
  3.4. Usługi świadczone przez Witrynę są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych. Użytkownik dobrowolnie zrzeka się podejmowania działań prawnych wobec właścicieli strony oraz wszelkich szkód, jakie mogą powstać na zdrowiu Użytkownika.
  3.5. Ani administracja Witryny, ani żaden z jej partnerów lub pracowników nie gwarantuje, że Witryna będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie; ani też nie zapewnia ani nie gwarantuje, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Witryny będą dokładne lub aktualne.

  1. Zmiana zawartości strony internetowej

  4.1. Wszystkie informacje i materiały na tej stronie są dostarczane bez gwarancji, że są wolne od błędów. Właściciel tej strony internetowej może w każdej chwili zmienić informacje i materiały znajdujące się na tej stronie, bez wcześniejszego ogłaszania takich zmian.

  1. Marki

  5.1 Zarejestrowane znaki towarowe wymienione na Stronie są własnością ich właścicieli.

  1. Zmiana warunków

  6.1 Niniejsza Umowa nie stanowi kontraktu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zarówno do zmiany niniejszej Umowy, jak i do wprowadzenia nowej. Takie zmiany wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów serwisu po zmianie Umowy automatycznie oznacza akceptację Umowy.

  1. Zdjęcia

  7.1 Wszystkie obrazy znajdujące się na naszej stronie internetowej zostały znalezione za pomocą wyszukiwarek, dlatego nie możemy z góry stwierdzić, na jakich warunkach są one rozpowszechniane ani kto jest ich autorem. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do jakiegokolwiek obrazu użytego na stronie i masz skargę na jego wykorzystanie przez nas, napisz do nas, a my usuniemy go z naszej strony lub zastosujemy się do Twoich warunków użytkowania.
  W tym celu należy skontaktować się z nami i podać szczegóły dotyczące przedmiotu, dane właściciela praw autorskich oraz adres strony z naszej witryny, która zawiera dane naruszające prawo.

  Materiał filmowy

  8.1 Wszystkie filmy na stronie internetowej pochodzą ze strony internetowej i znajdują się tam w stanie otwartym do użytku, dla którego został udostępniony specjalny kod gracza. Nie przechowujemy żadnych filmów bezpośrednio na naszym serwerze. Dlatego wszelkie pytania i skargi dotyczące filmów na naszej stronie powinny być kierowane bezpośrednio do użytkowników, którzy umieścili materiał, do którego posiadasz prawa autorskie, lub do administracji strony

   

   

   

   

Adblock
detector