Termini ta ‘Użu

  1. Definizzjonijiet

  “Sid” – Amministratur tas-Sit
  “Sit” – Proġett tal-Internet tas-Sid

  “Utent” – tfisser kull persuna li tikkuntattja, tgħaqqad jew tassisti lil kwalunkwe parti terza biex tikseb aċċess għal kwalunkwe tip ta’ informazzjoni jew kontenut li jitpoġġa fuq is-Sit tas-Sid, kif ukoll marbut mal-links imsemmija mis-Sit, imniżżla mis-Sit , jew riċevuti billi jaċċessaw is-Sit.

  1. Dispożizzjonijiet ġenerali

  2.1. Dan il-Ftehim dwar l-użu tas-Sit (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim”) huwa konkluż bejn is-Sid u kwalunkwe Utent. L-aċċess għal kwalunkwe sezzjoni tas-Sit, kif ukoll l-istampar ta’ links għaliha, il-kwotazzjoni u l-istampar mill-ġdid ta’ materjali mis-Sit, jimplika kunsens legalment vinkolanti tal-Utent biex jikkonforma mat-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim. Is-Sid u l-Utent huma kollettivament imsejħa l-“Partijiet”.

  1. Ċaħda

  3.1. L-Utent jaqbel espressament li juża s-Sit għar-riskju tiegħu stess. Mediċini, materjali ta ‘informazzjoni dwar l-użu tagħhom, ippreżentati fuq is-Sit, huma għal skopijiet informattivi biss u ma jistgħux ikunu gwida għal awto-dijanjosi u trattament, u jistgħu jintużaw biss b’riċetta u taħt sorveljanza medika.
  3.2. Utenti tas-Sit minn pajjiżi oħra għandhom jużaw informazzjoni dwar mediċini skont ir-regoli li japplikaw fit-territorju tagħhom.
  3.3. L-Amministrazzjoni tas-Sit mhix responsabbli għall-ħsara possibbli kkawżata lis-saħħa tiegħek minn awto-trattament imwettaq skont ir-rakkomandazzjonijiet mogħtija fuq is-Sit. L-Utent huwa kompletament responsabbli għal kull interpretazzjoni ħażina li tista’ tinħoloq mill-wiri, il-qari jew il-ikkupjar tal-materjali li jinsabu fis-Sit u għalhekk l-ebda persuna legali jew fiżika ma tista’ tinżamm responsabbli għall-użu tal-materjali msemmija. Taħt l-ebda ċirkostanza, ir-responsabbiltà għall-konsegwenzi li direttament jew indirettament kienu jinvolvu l-użu ta’ informazzjoni mibgħuta fuq dan is-Sit ma tistax tiġi assenjata lis-Sid tas-Sit u tkun il-bażi għall-prosekuzzjoni tagħhom.
  3.4. Is-servizzi tas-Sit huma pprovduti fuq bażi “kif inhuma” mingħajr garanziji ta’ kwalunkwe tip, jew espressi jew impliċiti. L-Utent jirrifjuta volontarjament li jħares lejn is-sidien tas-sit u jikkumpensa għall-ħsara possibbli kkawżata lis-saħħa tal-Utent.
  3.5. La l-amministrazzjoni tas-Sit, u lanqas l-imsieħba jew l-impjegati tiegħu ma jiggarantixxu t-tħaddim bla interruzzjoni u mingħajr żbalji tas-Sit; lanqas ma jiggarantixxu li r-riżultati miksuba mill-użu tas-Sit, jew l-eżattezza u l-applikabilità tal-materjali tiegħu, se jkunu tali.

  1. Nibdlu l-kontenut tas-Sit

  4.1. L-informazzjoni u l-materjali kollha mibgħuta fuq dan is-Sit huma pprovduti mingħajr garanzija li ma jistax ikun fihom żbalji. Is-Sid tas-Sit għandu d-dritt li jibdel l-informazzjoni u l-materjali mibgħuta fuq dan is-sit fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż minn qabel ta’ tali bidliet.

  1. Trade marks

  5.1 It-trademarks reġistrati, il-marki msemmija fuq is-Sit huma l-proprjetà tas-sidien rispettivi tagħhom.

  1. Bidla tal-kundizzjonijiet

  6.1 Dan il-Ftehim mhuwiex kuntratt. Sid is-Sit jirriserva d-dritt li jibdel dan il-Ftehim u jintroduċi wieħed ġdid. Bidliet bħal dawn jidħlu fis-seħħ mill-mument li jitpoġġew fuq is-Sit. L-użu mill-Utent tal-materjali tas-sit wara l-bidla tal-Ftehim awtomatikament ifisser l-aċċettazzjoni tagħhom.

  1. Stampi

  7.1 L-immaġini kollha fuq is-sit tagħna nstabu permezz tal-magni tat-tiftix, għalhekk ma nistgħux niddeterminaw minn qabel taħt liema kundizzjonijiet huma mqassma u min hu l-awtur tagħhom. Jekk inti d-detentur tad-drittijiet tal-awtur ta’ kwalunkwe immaġini użata fuq is-sit u għandek ilment dwar l-użu tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana u aħna jew inneħħuha mis-sit tagħna jew inkunu konformi mat-termini tal-użu tiegħek.
  Biex tagħmel dan, ikkuntattjana u ipprovdi informazzjoni dwar l-oġġett tad-dritt, informazzjoni dwar id-detentur tad-drittijiet tal-awtur u l-indirizz tal-paġna mill-websajt tagħna li fiha data li tikser id-drittijiet tal-awtur.

  Filmati tal-vidjo

  8.1 Il-vidjows kollha mibgħuta fuq is-sit jittieħdu mis-sit u qegħdin hemm fi stat miftuħ għall-użu, li għalih huwa pprovdut kodiċi speċjali tal-plejer. Aħna ma naħżnu l-ebda vidjows direttament fuq is-server tagħna. Għalhekk, il-mistoqsijiet u t-talbiet kollha dwar il-materjali tal-vidjow imqiegħda fuq il-websajt tagħna għandhom jiġu indirizzati direttament lill-utenti li poġġew hemmhekk il-materjal li għalih għandek id-drittijiet tal-awtur, jew lill-amministrazzjoni tas-sit.

   

   

   

   

Adblock
detector