Dasar Privasi

Dasar Privasi ini mentakrifkan prosedur untuk mengumpul, menyimpan, memohon, mendedahkan dan memindahkan maklumat yang (selepas ini dirujuk sebagai SYARIKAT) terima daripada pengguna dan pelanggan sumber (selepas ini dirujuk sebagai PENGGUNA) (selepas ini dirujuk sebagai LAMAN) . Dasar Privasi yang dibentangkan digunakan untuk semua sumber, subdomain, produk, perkhidmatan dan perkhidmatan yang berkaitan SYARIKAT.

Peruntukan am

Penggunaan LAMAN oleh PENGGUNA bermakna penerimaan Dasar Privasi ini dan syarat pemprosesan data peribadi PENGGUNA. Sekiranya tidak bersetuju dengan syarat Dasar Privasi, PENGGUNA mesti berhenti menggunakan LAMAN.

 

Dasar Privasi yang dibentangkan hanya terpakai pada LAMAN ini dan data maklumat yang disediakan oleh PENGGUNA secara sukarela. Ia tidak terpakai kepada sumber pihak ketiga, termasuk yang menyebut SITE atau mengandungi pautan terus ke SITE. SYARIKAT tidak mengesahkan ketepatan data peribadi yang diberikan oleh PENGGUNA.

Maklumat peribadi PENGGUNA diproses oleh SYARIKAT

Apabila anda melawat LAMAN, alamat IP anda, nama domain, negara pendaftaran IP ditentukan secara automatik. Kami juga merekodkan fakta navigasi melalui halaman LAMAN, maklumat lain yang disediakan oleh penyemak imbas anda secara terbuka dan sukarela. Maklumat ini membantu untuk memudahkan penggunaan LAMAN dengan ketara, untuk menjadikan carian bahan yang anda perlukan atau menarik untuk anda lebih cepat dan lebih selesa.

 

SITE melaksanakan teknologi standard untuk memperibadikan gaya paparan halaman dan kandungan yang diletakkan padanya mengikut parameter monitor kuki khusus anda. “Kuki” ialah data yang disimpan pada cakera keras tentang tapak web yang dilawati, tetapan pengguna, tetapan peribadi untuk melihat kandungan. Teknologi “kuki” yang dilaksanakan di LAMAN menyediakan maklumat tentang sumber pihak ketiga yang daripadanya peralihan kepada Laman dibuat, nama domain pembekal anda, negara pelawat, data mengenai bahan yang dimuat turun daripada LAMAN. Teknologi ini juga digunakan oleh kaunter pelayar Yandex, Rambler, syarikat Google.

 

“Kuki” tidak mengumpul maklumat peribadi atau sulit tentang pengguna, teknologi ini boleh disekat semasa kerja peribadi dengan LAMAN menggunakan tetapan penyemak imbas anda atau menetapkan pemberitahuan mandatori penghantaran “kuki”.

 

LAMAN ini melaksanakan teknologi standard untuk mengira bilangan pelawat dan paparan halaman, menilai keupayaan teknikal pelayan hos, penilaian, kehadiran organisasi pihak ketiga. Maklumat ini membolehkan kami menyimpan rekod aktiviti pelawat, perkaitan kandungan yang dibentangkan, perkaitannya, dan menyusun huraian tentang khalayak yang dilawati. Pengumpulan data ini juga membantu kami menyusun halaman dan bahan dengan cara yang paling mudah untuk pengguna, untuk memastikan interaksi yang berkesan dan kerja yang sempurna dengan penyemak imbas pelawat.

 

Kami merekodkan maklumat tentang pergerakan di LAMAN, melihat halaman secara umum dan bukan peribadi. Tiada data peribadi atau individu tanpa kebenaran pengguna SYARIKAT akan digunakan atau dipindahkan kepada pihak ketiga.

 

Sebarang maklumat peribadi, termasuk maklumat pengenalan, disediakan oleh pengguna SITE secara sukarela semata-mata. Semua data yang anda tinggalkan di LAMAN dengan tangan anda sendiri semasa pendaftaran, semasa proses pesanan, mengisi borang (nama, alamat e-mel, nombor telefon untuk dihubungi, maklumat kad kredit, akaun bank) adalah dirahsiakan dan tidak didedahkan. Setiap pelawat SITE mempunyai hak untuk menolak untuk memberikan sebarang maklumat peribadi dan melawati sumber dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan, kecuali apabila tindakan ini boleh mengganggu penggunaan fungsi atau ciri tertentu SITE yang betul.

 

Tujuan memproses maklumat peribadi PENGGUNA

SYARIKAT mengumpul maklumat mengenai data peribadi pelawat ke LAMAN boleh digunakan untuk tujuan berikut:

 

Komunikasi dengan PENGGUNA, termasuk menghantar pemberitahuan, permintaan dan maklumat mengenai penggunaan LAMAN, kerja SYARIKAT, pelaksanaan perjanjian dan kontrak SYARIKAT, serta memproses permintaan dan permohonan daripada PENGGUNA;

 

Meningkatkan kualiti pengalaman pelanggan dan pengguna. Data yang anda berikan membantu untuk bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan atau permintaan daripada pelawat, pelanggan;

Pemperibadian pengalaman pengguna. Maklumat ini digunakan untuk menyusun “potret” pengguna, menentukan kandungan yang anda minati, perkhidmatan dan perkhidmatan yang disediakan di LAMAN yang berkaitan dengan anda;

 

Memproses pesanan dan pembayaran. Maklumat yang diberikan digunakan untuk membuat pesanan, mengawal penerimaan pembayaran untuknya. Sebarang maklumat kewangan atau peribadi tentang PENGGUNA kami tidak dikongsi dengan pihak ketiga dan dirahsiakan.

 

Langkah-langkah yang digunakan untuk melindungi maklumat peribadi PENGGUNA

SYARIKAT mengambil langkah-langkah organisasi dan teknikal yang perlu dan mencukupi untuk melindungi maklumat peribadi PENGGUNA daripada akses yang tidak dibenarkan atau tidak disengajakan, pemusnahan, pengubahsuaian, penyekatan, penyalinan, pengedaran, serta daripada tindakan haram lain pihak ketiga dengannya.

 

Menukar Dasar Privasi. Perundangan berkaitan

 

SYARIKAT berhak untuk menukar atau meminda terma dan syarat Polisi Privasi. Jika sebarang pindaan atau inovasi dibuat kepada Polisi ini, tarikh kemas kini terakhir ditunjukkan. Dengan menggunakan LAMAN ini, anda bersetuju menerima terma dan syarat di atas, dan anda juga bertanggungjawab untuk menyemak secara berkala inovasi dan perubahan dalam Dasar Privasi.

 

Penafian tanggungjawab

LAMAN tidak bertanggungjawab ke atas tindakan tapak dan sumber lain, pihak ketiga dan pelawat pihak ketiga.

 

Maklum balas.

Semua cadangan atau soalan mengenai Dasar Privasi LAMAN SYARIKAT PENGGUNA mempunyai hak untuk melaporkan kepada kenalan di bawah: