Хэрэглэх нөхцөл

  1. Тодорхойлолт

  “Эзэмшигч” – Сайтын администратор
  “Сайт” – Эзэмшигчийн интернет төсөл

  “Хэрэглэгч” – Эзэмшигчийн сайт дээр нийтлэгдсэн, түүнчлэн сайтаас татаж авсан холбоосуудтай холбогдсон аливаа мэдээлэл, контентод хандахад нь гуравдагч этгээдтэй холбогдож, холбогдож, туслах аливаа хүнийг хэлнэ. , эсвэл Сайт руу нэвтрэх замаар хүлээн авсан.

  1. Ерөнхий заалтууд

  2.1. Энэхүү сайтыг ашиглах гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) нь Эзэмшигч болон аливаа Хэрэглэгчийн хооронд байгуулагдсан болно. Сайтын аль ч хэсэгт нэвтрэх, түүнчлэн түүн рүү линк байршуулах, сайтаас материалыг иш татах, дахин хэвлэх нь энэхүү гэрээний нөхцөл, болзлыг дагаж мөрдөх Хэрэглэгчийн хууль ёсны зөвшөөрлийг илэрхийлнэ. Эзэмшигч ба Хэрэглэгчийг хамтдаа “Талууд” гэж нэрлэдэг.

  1. Татгалзах

  3.1. Хэрэглэгч сайтыг өөрийн эрсдэлд ашиглахыг шууд зөвшөөрч байна. Сайт дээр тавигдсан эм, тэдгээрийн хэрэглээний талаархи мэдээллийн материалууд нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хийгдсэн бөгөөд өөрийгөө оношлох, эмчлэх гарын авлага болохгүй бөгөөд зөвхөн эмчийн заавраар, эмчийн хяналтан дор ашиглах боломжтой.
  3.2. Бусад орны сайтын хэрэглэгчид эмийн талаарх мэдээллийг өөрийн нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөж буй дүрмийн дагуу ашиглах ёстой.
  3.3. Сайт дээр өгсөн зөвлөмжийн дагуу өөрийгөө эмчлэх замаар таны эрүүл мэндэд учирч болзошгүй хохирлыг сайтын захиргаа хариуцахгүй. Хэрэглэгч сайтад байгаа материалыг үзэх, унших, хуулбарлахтай холбоотой аливаа буруу тайлбарыг бүрэн хариуцах тул дээрх материалыг ашигласан хуулийн болон хувь хүн хариуцлага хүлээхгүй. Ямар ч тохиолдолд энэ сайтад байрлуулсан мэдээллийг ашиглахад шууд болон шууд бусаар нөлөөлсөн үр дагаврын хариуцлагыг Сайтын Эзэмшигч хариуцах боломжгүй бөгөөд тэднийг яллах үндэслэл болохгүй.
  3.4. Сайтын үйлчилгээнүүд нь шууд болон далд хэлбэрээр ямар ч баталгаа өгөхгүйгээр “байгаагаар нь” гэсэн үндсэн дээр хийгддэг. Хэрэглэгч сайн дураараа сайтын эздийг эрүүгийн хариуцлагад татахаас татгалзаж, хэрэглэгчийн эрүүл мэндэд учирч болзошгүй хохирлыг нөхөн төлнө.
  3.5. Сайтын удирдлага, түүний түншүүд эсвэл ажилтнууд сайтын тасралтгүй, алдаагүй ажиллах баталгаа өгөхгүй; Сайтыг ашигласнаар олж авсан үр дүн, эсвэл түүний материалын үнэн зөв, хэрэглэх боломжтой байх болно гэдгийг тэд баталгаажуулахгүй.

  1. Сайтын агуулгыг өөрчлөх

  4.1. Энэ сайтад байршуулсан бүх мэдээлэл, материалыг алдаа агуулаагүй гэсэн баталгаагүй өгдөг. Сайтын Эзэмшигч нь энэ сайтад байрлуулсан мэдээлэл, материалыг хүссэн үедээ, ийм өөрчлөлтийн талаар урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх эрхтэй.

  1. Барааны тэмдэг

  5.1 Бүртгэгдсэн барааны тэмдэг, сайт дээр дурдсан тэмдэгтүүд нь тус тусын эзэмшигчийн өмч юм.

  1. Нөхцөл байдлын өөрчлөлт

  6.1 Энэхүү гэрээ нь гэрээ биш юм. Сайтын Эзэмшигч нь энэхүү Гэрээг өөрчлөх, шинээр байгуулах эрхтэй. Ийм өөрчлөлтүүд нь сайтад тавигдсан цагаасаа эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Гэрээг өөрчилсний дараа Хэрэглэгч сайтын материалыг ашиглах нь тэдгээрийг автоматаар хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг юм.

  1. Зураг

  7.1 Манай сайт дээрх бүх зургийг хайлтын системээр дамжуулан олсон тул ямар нөхцөлд тараагдсан, зохиогч нь хэн болохыг бид урьдчилан тодорхойлох боломжгүй. Хэрэв та сайтад ашигласан аливаа зургийн зохиогчийн эрхийг эзэмшигч бөгөөд бид үүнийг ашигласан талаар гомдол гаргаж байгаа бол бидэнтэй холбоо барина уу, бид үүнийг манай сайтаас устгах эсвэл таны ашиглалтын нөхцлийг дагаж мөрдөх болно.
  Үүнийг хийхийн тулд бидэнтэй холбоо барьж, зохиогчийн эрхийг зөрчсөн мэдээлэл агуулсан манай вэбсайтаас тухайн эрхийн объект, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл, хуудасны хаягийг оруулна уу.

  Видео бичлэг

  8.1 Сайт дээр тавигдсан бүх видеог сайтаас авсан бөгөөд ашиглахад нээлттэй статустай бөгөөд үүнд зориулж тусгай тоглуулагчийн код өгсөн болно. Бид сервер дээрээ шууд ямар ч видео хадгалдаггүй. Тиймээс манай вэбсайтад тавигдсан видео материалтай холбоотой бүх асуулт, нэхэмжлэлийг таны зохиогчийн эрхтэй материалыг байрлуулсан хэрэглэгчид эсвэл сайтын захиргаанд шууд хандах ёстой.

   

   

   

   

Adblock
detector