Услови за користење

  1. Дефиниции

  „Сопственик“ – Администратор на страницата
  „Сајт“ – Интернет проект на Сопственикот

  „Корисник“ – значи секое лице кое контактира, поврзува или помага трета страна да добие пристап до какви било информации или содржини што се објавени на страницата на сопственикот, како и поврзани со линковите споменати од страната, преземени од страницата. , или добиени со пристап до страницата.

  1. Општи одредби

  2.1. Овој договор за користење на страницата (во натамошниот текст „Договор“) е склучен помеѓу Сопственикот и кој било корисник. Пристапувањето до кој било дел од страницата, како и објавувањето врски до него, цитирањето и повторното печатење материјали од страницата, подразбира правно обврзувачка согласност на Корисникот да се усогласи со условите и условите од овој Договор. Сопственикот и Корисникот колективно се нарекуваат „страни“.

  1. Одрекување

  3.1. Корисникот изрично се согласува дека ја користи страницата на сопствен ризик. Лековите, информативните материјали за нивната употреба, презентирани на страницата, се само за информативни цели и не можат да бидат водич за самодијагностика и третман, а може да се користат само со рецепт и под медицински надзор.
  3.2. Корисниците на страницата од други земји треба да користат информации за лекови во согласност со правилата што важат на нивната територија.
  3.3. Администрацијата на страницата не е одговорна за евентуална штета предизвикана по вашето здравје со само-лекување спроведено според препораките дадени на страницата. Корисникот е целосно одговорен за секое погрешно толкување што може да произлезе од гледање, читање или копирање на материјалите содржани на страницата и затоа ниту едно правно или физичко лице не може да биде одговорно за употребата на наведените материјали. Под никакви околности, одговорноста за последиците што директно или индиректно ја повлекуваат употребата на информациите објавени на оваа страница не може да му се додели на Сопственикот на страницата и да биде основа за нивно гонење.
  3.4. Услугите на страницата се обезбедуваат на основа „како што е“ без каков било вид гаранции, изречни или имплицитни. Корисникот доброволно одбива да ги гони сопствениците на страницата и да компензира за можна штета предизвикана по здравјето на Корисникот.
  3.5. Ниту администрацијата на страницата, ниту нејзините партнери или вработени не гарантираат непречено и без грешки функционирање на страницата; ниту пак гарантираат дека резултатите добиени од користењето на страницата или точноста и применливоста на неговите материјали ќе бидат такви.

  1. Промена на содржината на страницата

  4.1. Сите информации и материјали објавени на оваа страница се обезбедени без гаранција дека не можат да содржат грешки. Сопственикот на страницата има право да ги промени информациите и материјалите објавени на оваа страница во секое време и без претходно известување за таквите промени.

  1. Заштитни знаци

  5.1 Регистрираните трговски марки, ознаките споменати на страницата се сопственост на нивните соодветни сопственици.

  1. Промена на условите

  6.1 Овој договор не е договор. Сопственикот на страницата го задржува правото и да го промени овој Договор и да воведе нов. Ваквите промени стапуваат на сила од моментот кога ќе бидат објавени на Сајтот. Користењето од страна на Корисникот на материјалите на страницата по промената на Договорот автоматски значи нивно прифаќање.

  1. Слики

  7.1 Сите слики на нашата страница се пронајдени преку пребарувачите, така што не можеме однапред да одредиме под кои услови се дистрибуирани и кој е нивниот автор. Ако сте носител на авторските права на која било слика што се користи на страницата и имате поплака за нашата употреба на неа, ве молиме контактирајте со нас и ние или ќе ја отстраниме од нашата страница или ќе се усогласиме со вашите услови за користење.
  За да го направите ова, контактирајте со нас и обезбедете информации за предметот на правото, информации за носителот на авторските права и адресата на страницата од нашата веб-страница која содржи податоци што ги прекршуваат авторските права.

  Видео снимка

  8.1 Сите видеа објавени на страницата се преземени од страницата и се таму во отворен статус за употреба, за што е обезбеден посебен код за играчот. Ние не складираме никакви видеа директно на нашиот сервер. Затоа, сите прашања и тврдења во врска со видео материјалите објавени на нашата веб-страница треба да бидат насочени директно до корисниците кои таму го објавиле материјалот за кој имате авторски права или до администрацијата на страницата.

   

   

   

   

Adblock
detector