Reklāmdevējiem

Mēs aicinām jūs ievietot savu aktuālo reklāmu mūsu tīmekļa vietnes lapās.

Ir iespējama jebkāda veida sadarbība:

  • banera izvietošana,
  • saišu ievietošana aktuālos rakstos,
  • utt.

Lai sazinātos ar mums, varat izmantot atsauksmju veidlapu, tēmas rindā norādiet “reklāma vietnē”: