Օգտվելու կանոններ

  1. Սահմանումներ

  «Սեփականատեր» – Կայքի ադմինիստրատոր
  «Կայք»՝ սեփականատիրոջ ինտերնետային նախագիծ

  «Օգտատեր» – նշանակում է ցանկացած անձ, ով կապվում է, կապում կամ աջակցում է որևէ երրորդ կողմի ցանկացած տեսակի տեղեկատվության կամ բովանդակության հասանելիություն ձեռք բերելու հարցում, որը տեղադրված է Սեփականատիրոջ կայքում, ինչպես նաև կապված է Կայքի կողմից նշված հղումներին՝ ներբեռնված Կայքից: , կամ ստացվել է Կայք մուտք գործելու միջոցով:

  1. Ընդհանուր դրույթներ

  2.1. Կայքի օգտագործման սույն Համաձայնագիրը (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր») կնքվում է Սեփականատիրոջ և ցանկացած Օգտատիրոջ միջև: Կայքի ցանկացած բաժին մուտք գործելը, ինչպես նաև դրան հղումներ տեղադրելը, Կայքից նյութերի մեջբերումը և վերատպումը ենթադրում է Օգտատիրոջ՝ սույն Համաձայնագրի դրույթներին և պայմաններին համապատասխանելու իրավաբանորեն պարտադիր համաձայնությունը: Սեփականատերը և Օգտագործողը միասին կոչվում են «Կողմեր»:

  1. Հրաժարում պատասխանատվությունից

  3.1. Օգտագործողը հստակորեն համաձայնում է, որ օգտագործում է Կայքն իր ռիսկով: Կայքում ներկայացված դեղամիջոցները, դրանց օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերը միայն տեղեկատվական են և չեն կարող ուղեցույց լինել ինքնուրույն ախտորոշման և բուժման համար և կարող են օգտագործվել միայն դեղատոմսով և բժշկական հսկողության ներքո:
  3.2. Այլ երկրներից Կայքի օգտատերերը պետք է օգտագործեն դեղերի մասին տեղեկատվությունը իրենց տարածքում գործող կանոններին համապատասխան:
  3.3. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում ձեր առողջությանը պատճառված հնարավոր վնասի համար՝ Կայքում տրված առաջարկությունների համաձայն իրականացվող ինքնաբուժման հետևանքով: Օգտագործողը լիովին պատասխանատու է ցանկացած թյուր մեկնաբանության համար, որը կարող է առաջանալ Կայքում պարունակվող նյութերը դիտելուց, կարդալուց կամ պատճենելուց, և, հետևաբար, ոչ մի իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ չի կարող պատասխանատվություն կրել նշված նյութերի օգտագործման համար: Ոչ մի դեպքում պատասխանատվությունը այն հետևանքների համար, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հանգեցրել են այս Կայքում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործմանը, չի կարող վերագրվել Կայքի սեփականատիրոջը և հիմք հանդիսանալ նրանց հետապնդման համար:
  3.4. Կայքի ծառայությունները մատուցվում են «ինչպես կա» հիմունքներով՝ առանց որևէ տեսակի երաշխիքների՝ հստակ կամ ենթադրյալ: Օգտատերը կամովին հրաժարվում է կայքի սեփականատերերի հետապնդումից և փոխհատուցել Օգտատիրոջ առողջությանը պատճառված հնարավոր վնասը:
  3.5. Ո՛չ Կայքի ադմինիստրացիան, ո՛չ նրա գործընկերները կամ աշխատակիցները չեն երաշխավորում Կայքի անխափան և առանց սխալների աշխատանքը. ոչ էլ երաշխավորում են, որ Կայքի օգտագործումից ստացված արդյունքները կամ դրա նյութերի ճշգրտությունն ու կիրառելիությունը այդպիսին կլինեն:

  1. Կայքի բովանդակության փոփոխություն

  4.1. Այս Կայքում տեղադրված բոլոր տեղեկությունները և նյութերը տրամադրվում են առանց երաշխիքի, որ դրանք չեն կարող պարունակել սխալներ: Կայքի սեփականատերն իրավունք ունի ցանկացած պահի և առանց նման փոփոխությունների մասին նախապես ծանուցելու փոփոխելու այս կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և նյութերը:

  1. Ապրանքային նշաններ

  5.1 Գրանցված ապրանքային նշանները, Կայքում նշված նշանները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են:

  1. Պայմանների փոփոխություն

  6.1 Սույն Համաձայնագիրը պայմանագիր չէ: Կայքի սեփականատերն իրեն իրավունք է վերապահում ինչպես փոփոխելու սույն Համաձայնագիրը, այնպես էլ նորը ներկայացնելու: Նման փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Կայքում տեղադրվելու պահից: Համաձայնագրի փոփոխությունից հետո Օգտագործողի կողմից կայքի նյութերի օգտագործումը ավտոմատ կերպով նշանակում է դրանց ընդունում:

  1. Պատկերներ

  7.1 Մեր կայքի բոլոր պատկերները հայտնաբերվել են որոնման համակարգերի միջոցով, ուստի մենք չենք կարող նախապես որոշել, թե ինչ պայմաններում են դրանք տարածվում և ով է դրանց հեղինակը: Եթե դուք կայքում օգտագործված որևէ պատկերի հեղինակային իրավունքի տերն եք և բողոք ունեք դրա օգտագործման վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ, և մենք կամ կհեռացնենք այն մեր կայքից, կամ կկատարենք ձեր օգտագործման պայմանները:
  Դա անելու համար դիմեք մեզ և տրամադրեք տեղեկատվություն իրավունքի օբյեկտի, հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ մասին և մեր կայքից այն էջի հասցեն, որը պարունակում է հեղինակային իրավունքը խախտող տվյալներ:

  Տեսանյութ

  8.1 Կայքում տեղադրված բոլոր տեսանյութերը վերցված են կայքից և այնտեղ գտնվում են բաց կարգավիճակով՝ օգտագործման համար, որի համար նախատեսված է նվագարկչի հատուկ կոդը: Մենք ոչ մի տեսանյութ չենք պահում անմիջապես մեր սերվերում: Հետևաբար, մեր կայքում տեղադրված վիդեո նյութերի վերաբերյալ բոլոր հարցերն ու պահանջները պետք է ուղղակիորեն հասցեագրվեն այն օգտատերերին, ովքեր այնտեղ տեղադրեցին այն նյութը, որի համար դուք ունեք հեղինակային իրավունքներ, կամ կայքի ադմինիստրացիային:

   

   

   

   

Adblock
detector