Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է տեղեկատվության հավաքման, պահպանման, կիրառման, բացահայտման և փոխանցման կարգը, որը (այսուհետ՝ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ) ստանում է ռեսուրսի օգտագործողներից և հաճախորդներից (այսուհետ՝ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ) (այսուհետ՝ ԿԱՅՔ): . Ներկայացված Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ բոլոր հարակից ռեսուրսներին, ենթադոմեյններին, ապրանքներին, ծառայություններին և ծառայություններին:

Ընդհանուր դրույթներ

ՕԳՏԱՏԵՐԻ կողմից ԿԱՅՔԻ օգտագործումը նշանակում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտագործողի անձնական տվյալների մշակման պայմանների ընդունում: Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում ՕԳՏԱՏԵՐԸ պետք է դադարեցնի ԿԱՅՔԻ օգտագործումը:

 

Ներկայացված Գաղտնիության քաղաքականությունը տարածվում է միայն այս ԿԱՅՔԻ և տեղեկատվական տվյալների վրա, որոնք ՕԳՏԱԳՈՐԾողները կամավոր տրամադրում են: Այն չի տարածվում երրորդ կողմի ռեսուրսների վրա, ներառյալ այն ռեսուրսները, որոնք նշում են ԿԱՅՔԸ կամ պարունակում են ուղղակի հղումներ դեպի ԿԱՅՔ: ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ չի ստուգում ՕԳՏԱՏԵՐԻ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտությունը:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կողմից մշակված ՕԳՏԱԳՈՐԾողների անձնական տվյալները

Երբ այցելում եք ԿԱՅՔ, ձեր IP հասցեն, դոմենի անունը, IP գրանցման երկիրը ինքնաբերաբար որոշվում է: Մենք նաև արձանագրում ենք ԿԱՅՔԻ էջերով նավիգացիայի փաստերը, այլ տեղեկություններ, որոնք ձեր բրաուզերը տրամադրում է բացահայտ և կամավոր: Այս տեղեկատվությունը օգնում է զգալիորեն պարզեցնել ԿԱՅՔԻ օգտագործումը, ձեզ համար անհրաժեշտ կամ ձեզ համար հետաքրքիր նյութերի որոնումը շատ ավելի արագ և հարմարավետ դարձնելու համար:

 

ԿԱՅՔԸ կիրառում է ստանդարտ տեխնոլոգիա՝ անհատականացնելու էջերի ցուցադրման ոճերը և դրանց վրա տեղադրված բովանդակությունը ձեր հատուկ թխուկների մոնիտորի պարամետրերին համապատասխան: «Քուքիները» կոշտ սկավառակի վրա պահվող տվյալներն են այցելած կայքերի, օգտատերերի կարգավորումների, բովանդակությունը դիտելու անձնական կարգավորումների մասին: Կայքում ներդրված «քուքիներ» տեխնոլոգիան տեղեկատվություն է տրամադրում երրորդ կողմի ռեսուրսի մասին, որից անցում է կատարվել Կայք, ձեր մատակարարի տիրույթի անունը, այցելուի երկիրը, Կայքից ներբեռնված նյութերի տվյալները: Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է նաև Yandex, Rambler, Google ընկերությունների բրաուզերների հաշվիչներում։

 

«Քուքիները» չեն հավաքում օգտատիրոջ մասին անձնական կամ գաղտնի տեղեկատվություն, այս տեխնոլոգիան կարող է արգելափակվել ԿԱՅՔԻ հետ անձնական աշխատանքի ընթացքում՝ օգտագործելով ձեր բրաուզերի կարգավորումները կամ սահմանել «քուքիների» ուղարկման պարտադիր ծանուցում:

 

ԿԱՅՔԸ ներդրում է ստանդարտ տեխնոլոգիա՝ հաշվելու այցելուների թիվը և էջերի դիտումները, գնահատում է հոսթ սերվերների տեխնիկական հնարավորությունները, վարկանիշները, երրորդ կողմի կազմակերպությունների հաճախումները: Այս տեղեկատվությունը մեզ թույլ է տալիս գրանցել այցելուների ակտիվությունը, ներկայացված բովանդակության համապատասխանությունը, դրա արդիականությունը և կազմել այցելած լսարանի նկարագրությունը: Տվյալների այս հավաքածուն նաև օգնում է մեզ էջերն ու նյութերը դասավորել օգտատերերի համար ամենահարմար ձևով, ապահովել այցելուների բրաուզերների հետ արդյունավետ փոխազդեցություն և անթերի աշխատանք:

 

Մենք գրանցում ենք տեղեկատվություն Կայքում տեղաշարժերի, դիտված էջերի մասին ընդհանուր, այլ ոչ թե անձնական ձևով: Առանց ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ օգտագործողների թույլտվության ոչ մի անձնական կամ անհատական տվյալ չի օգտագործվի կամ փոխանցվի երրորդ անձանց:

 

Ցանկացած անձնական տեղեկատվություն, ներառյալ նույնականացման տվյալները, տրամադրվում է ԿԱՅՔԻ օգտատերերի կողմից բացառապես կամավոր կերպով: Բոլոր տվյալները, որոնք դուք թողնում եք Կայքում ձեր սեփական ձեռքով գրանցման, պատվերի գործընթացի, ձևաթղթերի լրացման ժամանակ (անունը, էլ. փոստի հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամարը, կրեդիտ քարտի տվյալները, բանկային հաշիվները) գաղտնի են պահվում և չեն բացահայտվում: ԿԱՅՔԻ յուրաքանչյուր այցելու իրավունք ունի հրաժարվել ցանկացած անձնական տեղեկատվություն տրամադրելուց և այցելել ռեսուրսը բացարձակ անանունության պայմանով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ գործողությունները կարող են խանգարել Կայքի որոշ գործառույթների կամ առանձնահատկությունների ճիշտ օգտագործմանը:

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾողների անձնական տեղեկատվության մշակման նպատակները

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ հավաքած տեղեկատվությունը ԿԱՅՔԻ այցելուների անձնական տվյալների մասին կարող է օգտագործվել հետևյալ նպատակների համար.

 

Օգտվողի հետ հաղորդակցություն, ներառյալ Կայքի օգտագործման, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ աշխատանքի, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ պայմանագրերի և պայմանագրերի կատարման, ինչպես նաև ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ խնդրանքների և դիմումների վերաբերյալ ծանուցումների, հարցումների և տեղեկատվության ուղարկում.

 

Հաճախորդի և օգտագործողի փորձի որակի բարելավում: Ձեր տրամադրած տվյալները օգնում են շատ ավելի արդյունավետ արձագանքել այցելուների, հաճախորդների հարցումներին կամ հարցումներին.

Օգտագործողի փորձի անհատականացում: Տեղեկատվությունն օգտագործվում է օգտատիրոջ «դիմանկարը» կազմելու, ձեզ հետաքրքրող բովանդակությունը որոշելու համար, Կայքում մատուցվող ծառայություններն ու ծառայությունները, որոնք վերաբերում են ձեզ.

 

Պատվերների և վճարումների մշակում: Տրամադրված տեղեկատվությունը օգտագործվում է պատվեր տեղադրելու, դրա դիմաց վճարման անդորրագիրը վերահսկելու համար: Մեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ մասին ցանկացած ֆինանսական կամ անձնական տեղեկատվություն չի տարածվում երրորդ կողմերի հետ և գաղտնի է պահվում:

 

Օգտվողի անձնական տվյալների պաշտպանության համար կիրառված միջոցներ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ձեռնարկում է անհրաժեշտ և բավարար կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ պաշտպանելու ՕԳՏԱՏԵՐԻ անձնական տվյալները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տարածումից, ինչպես նաև երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից:

 

Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություն: Կիրառելի օրենք

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխելու կամ փոփոխելու Գաղտնիության քաղաքականության դրույթներն ու պայմանները: Եթե այս Քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն կամ նորամուծություն է կատարվել, նշվում է վերջին թարմացման ամսաթիվը: Օգտագործելով այս ԿԱՅՔԸ՝ դուք համաձայնում եք վերը նշված պայմաններին, ինչպես նաև պատասխանատվություն եք կրում Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նորարարությունների և փոփոխությունների պարբերաբար վերանայման համար:

 

Պատասխանատվության մերժում

ԿԱՅՔԸ պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի և ռեսուրսների, երրորդ անձանց և երրորդ կողմի այցելուների գործողությունների համար:

 

Հետադարձ կապ.

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ Գաղտնիության քաղաքականությանն առնչվող բոլոր առաջարկությունները կամ հարցերը: Օգտվողը իրավունք ունի զեկուցել ստորև նշված կոնտակտներին.

 

 

Adblock
detector