תנאי שימוש

  1. הגדרות

  "בעלים" – מנהל האתר
  "אתר" – פרויקט אינטרנט של הבעלים

  "משתמש" – פירושו כל אדם היוצר קשר, מחבר או מסייע לצד שלישי כלשהו בקבלת גישה לכל סוג של מידע או תוכן המתפרסם באתר הבעלים, וכן מקושר לקישורים המוזכרים על ידי האתר, שהורדו מהאתר , או שהתקבלו על ידי גישה לאתר.

  1. הוראות כלליות

  2.1. הסכם זה על השימוש באתר (להלן "ההסכם") נכרת בין הבעלים לבין כל משתמש. גישה לכל חלק באתר, כמו גם פרסום קישורים אליו, ציטוט והדפסה חוזרת של חומרים מהאתר, מרמזים על הסכמה משפטית מחייבת של המשתמש לציית לתנאי הסכם זה. הבעלים והמשתמש מכונים ביחד "הצדדים".

  1. כתב ויתור

  3.1. המשתמש מסכים במפורש כי הוא עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד. תרופות, חומרי מידע על השימוש בהם, המוצגים באתר, הינם למטרות מידע בלבד ואינם יכולים להוות מדריך לאבחון וטיפול עצמי, וניתן להשתמש בהם רק במרשם ובפיקוח רפואי.
  3.2. על משתמשי האתר ממדינות אחרות להשתמש במידע על תרופות בהתאם לכללים החלים בשטחם.
  3.3. הנהלת האתר אינה אחראית לנזק אפשרי שיגרם לבריאותך מטיפול עצמי המתבצע על פי ההמלצות הניתנות באתר. המשתמש נושא באחריות מלאה לכל פרשנות שגויה שעלולה לנבוע מצפייה, קריאה או העתקה של החומרים המצויים באתר ולפיכך אין לשאת באחריות לאדם משפטי או טבעי לשימוש בחומרים האמורים. בשום פנים ואופן, האחריות להשלכות הכרוכות במישרין או בעקיפין בשימוש במידע המתפרסם באתר זה אינה יכולה להיות מוטל על בעל האתר ולהוות בסיס לתביעתם.
  3.4. שירותי האתר ניתנים על בסיס "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג, בין מפורשת או משתמעת. המשתמש מסרב מרצונו להעמיד לדין את בעלי האתר ולפצות על נזק אפשרי שנגרם לבריאותו של המשתמש.
  3.5. הנהלת האתר, שותפיו או עובדיו אינם מבטיחים את פעולתו ללא הפרעות וללא שגיאות של האתר; הם גם אינם מבטיחים כי התוצאות המתקבלות מהשימוש באתר, או הדיוק והישימות של החומרים שבו, יהיו כאלה.

  1. שינוי תוכן האתר

  4.1. כל המידע והחומרים המתפרסמים באתר זה מסופקים ללא אחריות שהם אינם יכולים להכיל שגיאות. לבעל האתר הזכות לשנות את המידע והחומרים המתפרסמים באתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת על שינויים כאמור.

  1. סימני מסחר

  5.1 סימני מסחר רשומים, סימנים המוזכרים באתר הינם רכוש בעליהם בהתאמה.

  1. שינוי תנאים

  6.1 הסכם זה אינו חוזה. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות הסכם זה וגם להציג הסכם חדש. שינויים כאמור נכנסים לתוקף מרגע פרסומם באתר. השימוש של המשתמש בחומרי האתר לאחר שינוי ההסכם משמעו אוטומטית הסכמתם.

  1. תמונות

  7.1 כל התמונות באתר שלנו נמצאו באמצעות מנועי חיפוש, ולכן איננו יכולים לקבוע מראש באילו תנאים הן מופצות ומי היוצר שלהן. אם אתה בעל זכויות היוצרים של תמונה כלשהי בשימוש באתר ויש לך תלונה על השימוש שלנו בה, אנא צור איתנו קשר ואנו נסיר אותה מהאתר שלנו או נעמוד בתנאי השימוש שלך.
  לשם כך, פנה אלינו ומסור מידע אודות מושא הזכות, מידע אודות בעל זכויות היוצרים וכתובת העמוד מאתרנו המכיל נתונים המפרים זכויות יוצרים.

  צילום וידאו

  8.1 כל הסרטונים המתפרסמים באתר לקוחים מהאתר ונמצאים שם בסטטוס פתוח לשימוש, עבורו מסופק קוד נגן מיוחד. אנחנו לא מאחסנים סרטונים ישירות בשרת שלנו. לכן, כל השאלות והתביעות בנוגע לחומרי הווידאו המפורסמים באתר שלנו צריכות להיות מופנות ישירות למשתמשים שפרסמו שם את החומר שעליו יש לך זכויות יוצרים, או להנהלת האתר.

   

   

   

   

Adblock
detector