Beartas Príobháideachais

Sainmhíníonn an Beartas Príobháideachta seo an nós imeachta chun faisnéis a bhailiú, a stóráil, a chur i bhfeidhm, a nochtadh agus a aistriú a fhaigheann (dá ngairtear an CUIDEACHTA anseo feasta) ó úsáideoirí agus ó chliaint na hacmhainne (dá ngairfear an USER anseo feasta) (dá ngairfear an LÁITHREÁN anseo feasta) . Baineann an Beartas Príobháideachta a thíolactar le gach acmhainn, fofhearainn, táirgí, seirbhísí agus seirbhísí de chuid na Cuideachta.

Forálacha ginearálta

Ciallaíonn úsáid an LÁITHREÁIN ag an ÚSÁIDEOIR glacadh leis an mBeartas Príobháideachta seo agus le téarmaí próiseála sonraí pearsanta an USER. I gcás easaontais le téarmaí an Bheartais Príobháideachta, ní mór don USER stop a úsáid as an LÁITHREÁN.

 

Ní bhaineann an Beartas Príobháideachta a chuirtear i láthair ach leis an LÁITHREÁN seo agus leis na sonraí faisnéise a sholáthraíonn ÚSÁIDEOIRÍ go deonach. Ní bhaineann sé le hacmhainní tríú páirtí, lena n-áirítear iad siúd a luann an LÁITHREÁN nó a bhfuil naisc dhíreacha acu leis an LÁITHREÁN. Ní fhíoraíonn an CUIDEACHTA cruinneas na sonraí pearsanta a sholáthraíonn an USER.

Faisnéis phearsanta ÚSÁIDEOIRÍ arna próiseáil ag an gCUIDEACHTA

Nuair a thugann tú cuairt ar an LÁITHREÁN, déantar do sheoladh IP, d’ainm fearainn, do thír clárúcháin IP a chinneadh go huathoibríoch. Déanaimid taifead freisin ar na fíricí loingseoireachta trí leathanaigh an LÁITHREÁIN, faisnéis eile a sholáthraíonn do bhrabhsálaí go hoscailte agus go deonach. Cuidíonn an fhaisnéis seo le húsáid an LÁITHREÁIN a shimpliú go suntasach, chun cuardach a dhéanamh ar na hábhair atá uait nó suimiúil duit i bhfad níos tapúla agus níos compordaí.

 

Cuireann an LÁITHREÁN teicneolaíocht chaighdeánach i bhfeidhm chun stíleanna taispeána na leathanach agus an t-ábhar a chuirtear orthu a phearsantú de réir paraiméadair do mhonatóra fianán ar leith. Is éard is “fianáin” ann sonraí atá stóráilte ar an tiomántán crua faoi shuíomhanna gréasáin ar tugadh cuairt orthu, socruithe úsáideora, socruithe pearsanta chun ábhar a fheiceáil. Soláthraíonn an teicneolaíocht “fianáin” a cuireadh i bhfeidhm ar an SITE faisnéis faoin acmhainn tríú páirtí óna ndearnadh an t-aistriú go dtí an Suíomh, ainm fearainn do sholáthraí, tír an chuairteora, sonraí ar ábhair a íoslódáladh ón SITE. Úsáideann cuntair bhrabhsálaí cuideachtaí Yandex, Rambler, Google an teicneolaíocht seo freisin.

 

Ní bhailíonn “fianáin” faisnéis phearsanta nó rúnda faoin úsáideoir, is féidir an teicneolaíocht seo a bhlocáil le linn obair phearsanta leis an LÁITHREÁN ag baint úsáide as socruithe do bhrabhsálaí nó fógra éigeantach a shocrú maidir le seoladh “fianáin”.

 

Cuireann an LÁITHREÁN teicneolaíocht chaighdeánach i bhfeidhm chun líon na gcuairteoirí agus na n-amharc ar leathanaigh a chomhaireamh, chun cumais theicniúla na bhfreastalaithe óstaigh, rátálacha, tinreamh eagraíochtaí tríú páirtí a mheas. Ligeann an fhaisnéis seo dúinn taifead a choinneáil ar ghníomhaíocht na gcuairteoirí, ar ábharthacht an ábhair a chuirtear i láthair, ar a ábharthacht, agus cur síos a chur le chéile ar an lucht féachana ar tugadh cuairt orthu. Cuidíonn an bailiú sonraí seo linn freisin leathanaigh agus ábhar a shocrú ar an mbealach is áisiúla d’úsáideoirí, chun idirghníomhú éifeachtach agus obair gan locht le brabhsálaithe cuairteoirí a chinntiú.

 

Déanaimid taifead ar fhaisnéis faoi ghluaiseachtaí ar an LÁITHREÁN, ar bhreathnú ar na leathanaigh ar bhealach ginearálta seachas pearsanta. Ní úsáidfear nó ní aistreofar aon sonraí pearsanta nó sonraí aonair gan cead ó úsáideoirí na cuideachta chuig tríú páirtithe.

 

Is iad úsáideoirí SITE amháin a sholáthraíonn aon fhaisnéis phearsanta, lena n-áirítear faisnéis aitheantais, go deonach. Coimeádtar na sonraí go léir a fhágann tú ar an LÁITHREÁN le do lámha féin le linn clárúcháin, le linn an phróisis ordaithe, ag líonadh foirmeacha (ainm, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin teagmhála, faisnéis cárta creidmheasa, cuntais bhainc) faoi rún agus ní nochtar iad. Tá sé de cheart ag gach cuairteoir LÁITHREÁN aon fhaisnéis phearsanta a sholáthar agus cuairt a thabhairt ar an acmhainn ar choinníoll anaithnideacht iomlán, ach amháin nuair a d’fhéadfadh na gníomhartha seo cur isteach ar úsáid cheart feidhmeanna nó gnéithe áirithe den LÁITHREÁN.

 

Cuspóirí próiseáil faisnéise pearsanta ÚSÁIDEOIRÍ

Is féidir faisnéis a bhailítear le CUIDEACHTA faoi shonraí pearsanta cuairteoirí chuig an LÁITHREÁN a úsáid chun na críocha seo a leanas:

 

Cumarsáid leis an USER, lena n-áirítear fógraí, iarratais agus faisnéis a sheoladh maidir le húsáid an LÁITHREÁN, obair na cuideachta, cur i gcrích comhaontuithe agus conarthaí na cuideachta, chomh maith le próiseáil iarrataí agus iarratais ón ÚSÁIDEOIR;

 

Feabhas a chur ar cháilíocht taithí an chustaiméara agus an úsáideora. Cuidíonn na sonraí a sholáthraíonn tú le freagairt i bhfad níos éifeachtaí ar iarratais nó iarratais ó chuairteoirí, ó chustaiméirí;

Taithí úsáideora a phearsanú. Úsáidtear an fhaisnéis chun “portráid” den úsáideoir a thiomsú, chun an t-ábhar a bhfuil suim agat ann a chinneadh, na seirbhísí agus na seirbhísí a sholáthraítear ar an LÁITHREÁN atá ábhartha duit;

 

Orduithe agus íocaíochtaí a phróiseáil. Úsáidtear an fhaisnéis a chuirtear ar fáil chun ordú a dhéanamh, chun íocaíocht a fháil ina leith a rialú. Ní roinntear aon fhaisnéis airgeadais nó phearsanta faoinár nÚSÁIDEOIRÍ le tríú páirtithe agus coinnítear faoi rún í.

 

Bearta a chuirtear i bhfeidhm chun faisnéis phearsanta an USER a chosaint

Glacann an CHUIDEACHTA na bearta eagrúcháin agus teicniúla is gá agus leordhóthanach chun faisnéis phearsanta an ÚSÁIDEora a chosaint ó rochtain neamhúdaraithe nó thaisme, scriosadh, modhnú, blocáil, cóipeáil, dáileadh, chomh maith le gníomhartha mídhleathacha eile tríú páirtithe leis.

 

Athrú ar an bPolasaí Príobháideachta. An dlí is infheidhme

 

Forchoimeádann an CUIDEACHTA an ceart chun téarmaí agus coinníollacha an Bheartais Príobháideachta a athrú nó a leasú. Má dhéantar aon leasuithe nó nuálaíocht ar an mBeartas seo, sonraítear dáta an uasdátaithe deiridh. Trí úsáid a bhaint as an LÁITHREÁN seo, aontaíonn tú leis na téarmaí agus coinníollacha thuas, agus glacann tú freagracht freisin as athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar na nuálaíochtaí agus ar na hathruithe sa Bheartas Príobháideachta.

 

Diúltú freagrachta

Ní ghlacann an SITE freagracht as gníomhaíochtaí suíomhanna agus acmhainní eile, tríú páirtithe agus cuairteoirí tríú páirtí.

 

Aiseolas.

Gach moladh nó ceist maidir le Beartas Príobháideachta LÁITHREÁN NA CUIDEACHTA Tá sé de cheart ag an ÚSÁIDEOIR tuairisc a thabhairt do na teagmhálaithe thíos:

 

 

Adblock
detector