Kasutajakokkulepe

  1. Mõisted

  “Omanik” – Saidi administraator
  “Veebileht” – omaniku internetiprojekt

  “Kasutaja” – iga isik, kes pääseb ligi, ühendab end või aitab kolmandatel isikutel pääseda ligi mis tahes teabele või sisule, mis on omaniku saidil avaldatud, samuti seotud, alla laaditud või saidile ligipääsetav.

  1. Üldsätted

  2.1. Käesolev veebilehe kasutusleping (edaspidi “leping”) on sõlmitud omaniku ja mis tahes kasutaja vahel. Juurdepääs veebilehe mis tahes osale, samuti linkide paigutamine sellele, veebilehe materjalide tsiteerimine ja kordustrükkimine tähendab kasutaja õiguslikult siduvat nõusolekut käesoleva lepingu tingimustega. Omanikule ja kasutajale viidatakse ühiselt kui “osapooltele”.

  1. Vastutuse piiramine

  3.1. Kasutaja nõustub selgesõnaliselt, et ta kasutab veebilehte omal vastutusel. Käesoleval veebisaidil esitatud ravimid ja teave nende kasutamise kohta on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil ning ei ole mõeldud juhendina enese diagnoosimiseks ja raviks ning neid võib kasutada ainult arsti ettekirjutuse ja arsti järelevalve all.
  3.2. Teiste riikide kasutajad peavad kasutama ravimiinfot vastavalt nende territooriumil kehtivatele eeskirjadele.
  3.3. Selle veebisaidi haldaja ei vastuta tervise kahjustuste eest, mis on põhjustatud käesoleval veebisaidil antud soovituste alusel tehtud eneseravi tõttu. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav mis tahes väärkajastamiste eest, mis võivad tekkida veebilehe materjalide vaatamisest, lugemisest või kopeerimisest, ning seega ei saa ükski üksus või isik vastutada nimetatud materjalide kasutamise eest. Mitte mingil juhul ei saa veebilehe omanikku seostada vastutusega tagajärgede eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt sellel veebilehel sisalduva teabe kasutamisest, ega anda põhjust kohtumenetluseks nende vastu.
  3.4. Veebisaidi teenuseid osutatakse “nagu on”, ilma igasuguste garantiideta, olgu need siis otsesed või kaudsed. Kasutaja loobub vabatahtlikult kohtumenetlusest saidi omanike vastu ja võimalikust kahju tekitamisest kasutaja tervisele.
  3.5. Ei veebilehe administratsioon ega selle partnerid ega töötajad garanteeri, et veebileht on katkematu või vigadeta; samuti ei garanteeri nad, et veebilehe kasutamisel saadud tulemused on täpsed või ajakohased.

  1. Veebisaidi sisu muutmine

  4.1. Kogu teave ja materjalid sellel veebisaidil on esitatud ilma garantiita, et need on vigadeta. Selle veebisaidi omanik võib igal ajal ja ilma sellistest muudatustest eelnevalt teatamata muuta sellel veebisaidil olevat teavet ja materjale.

  1. Kaubamärgid

  5.1 Veebisaidil mainitud registreeritud kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

  1. Muutuvad tingimused

  6.1 Käesolev leping ei kujuta endast lepingut. Veebilehe omanik jätab endale õiguse nii käesolevat lepingut muuta kui ka uut lepingut sõlmida. Sellised muudatused jõustuvad niipea, kui need avaldatakse veebisaidil. Kui kasutaja kasutab saidi materjale pärast lepingu muutmist, tähendab see automaatselt lepingu heakskiitmist.

  1. Pildid

  7.1 Kõik meie veebisaidil olevad pildid on leitud otsingumootorite kaudu, seega ei saa me eelnevalt kindlaks teha, millistel tingimustel neid levitatakse või kes on nende autor. Kui te olete veebisaidil kasutatava pildi autoriõiguse omanik ja teil on kaebus selle kasutamise kohta meie poolt, kirjutage meile ja me kas eemaldame selle meie veebisaidilt või järgime teie kasutustingimusi.
  Selleks võtke meiega ühendust ja esitage üksikasjad teema kohta, autoriõiguse omaniku andmed ja selle lehekülje aadress meie veebisaidil, mis sisaldab rikkuvaid andmeid.

  Videomaterjal

  8.1 Kõik veebisaidil olevad videod on võetud veebisaidilt ja on seal kasutamiseks avatud olekus, mille jaoks on ette nähtud spetsiaalne mängijakood. Me ei salvesta ühtegi videot otse meie serveris. Seetõttu tuleks kõik küsimused ja kaebused meie saidil olevate videote kohta esitada otse kasutajatele, kes laadisid üles materjali, mille autoriõigused kuuluvad teile, või saidi administratsioonile.

   

   

   

   

Adblock
detector