Uživatelská smlouva

  1. Definice

  „Owner“ – správce webu
  „Webové stránky“ – internetový projekt vlastníka

  „Uživatelem“ se rozumí jakákoli osoba, která získá přístup, spojí se s třetí stranou nebo jí pomůže získat přístup k jakémukoli druhu informací nebo obsahu, který je zveřejněn na Stránkách vlastníka a na který se odkazuje, který je z nich stahován nebo ke kterému se přistupuje prostřednictvím Stránek.

  1. Obecná ustanovení

  2.1. Tato smlouva o používání webových stránek (dále jen „smlouva“) je uzavřena mezi vlastníkem a každým uživatelem. Přístup na jakoukoli část webových stránek, stejně jako umístění odkazů na ně, citování a přetiskování materiálů na webových stránkách, znamená právně závazný souhlas uživatele s podmínkami této dohody. Vlastník a Uživatel jsou společně označováni jako „Strany“.

  1. Omezení odpovědnosti

  3.1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že stránky používá na vlastní nebezpečí. Léky a informace o jejich užívání na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a nejsou určeny jako návod k vlastní diagnostice a léčbě a mohou být užívány pouze na lékařský předpis a pod dohledem lékaře.
  3.2. Uživatelé z jiných zemí musí informace o léčivých přípravcích používat v souladu s pravidly platnými na jejich území.
  3.3. Správa těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné poškození vašeho zdraví způsobené samoléčbou na základě doporučení uvedených na těchto webových stránkách. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli zkreslení, které může vzniknout při prohlížení, čtení nebo kopírování materiálů obsažených na těchto stránkách, a proto žádný subjekt ani jednotlivec nemůže být činěn odpovědným za použití těchto materiálů. V žádném případě nelze vlastníkovi stránek přičítat jakoukoli odpovědnost za následky, které přímo či nepřímo vyplývají z použití informací obsažených na těchto stránkách, a vést proti němu soudní řízení.
  3.4. Služby těchto stránek jsou poskytovány ve stavu, v jakém jsou, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. Uživatel se dobrovolně vzdává právních kroků vůči majitelům stránek a případných škod, které by mohly být způsobeny na zdraví uživatele.
  3.5. Správa stránek ani její přidružené společnosti či zaměstnanci nezaručují, že stránky budou fungovat bez přerušení nebo chyb; nezaručují ani spolehlivost výsledků získaných při používání stránek nebo přesnost či použitelnost jejich obsahu.

  1. Změna obsahu webových stránek

  4.1. Veškeré informace a materiály na těchto webových stránkách jsou poskytovány bez záruky, že jsou bezchybné. Vlastník těchto webových stránek může kdykoli a bez předchozího oznámení změnit informace a materiály na těchto webových stránkách.

  1. Ochranné známky

  5.1 Registrované ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků.

  1. Měnící se podmínky

  6.1 Tato dohoda nepředstavuje smlouvu. Vlastník webových stránek si vyhrazuje právo tuto smlouvu upravit i zavést novou. Tyto změny vstoupí v platnost, jakmile budou zveřejněny na webových stránkách. Používání materiálů webu uživatelem po změně smlouvy automaticky znamená souhlas s touto smlouvou.

  1. Obrázky

  7.1 Všechny obrázky na našich webových stránkách jsou vyhledávány prostřednictvím vyhledávačů, takže nemůžeme předem zjistit, za jakých podmínek jsou šířeny a kdo je jejich autorem. Pokud jste držitelem autorských práv k jakémukoli obrázku použitému na stránkách a máte stížnost na jeho použití námi, napište nám a my jej buď odstraníme z našich stránek, nebo vyhovíme vašim podmínkám použití.
  Za tímto účelem nás kontaktujte a uveďte podrobnosti o předmětu, údaje o držiteli autorských práv a adresu stránky z našich webových stránek, která obsahuje údaje porušující autorská práva.

  Videozáznamy

  8.1 Všechna videa na webových stránkách jsou převzata z webových stránek a jsou zde ve stavu otevřeném pro použití, pro který byl poskytnut speciální kód přehrávače. Žádná videa neukládáme přímo na náš server. Veškeré dotazy a stížnosti týkající se videí na našich stránkách by proto měly být adresovány přímo uživatelům, kteří nahráli materiál, k němuž máte autorská práva, nebo správě stránek.

   

   

   

   

Adblock
detector