Споразумение с потребителя

  1. Определения

  „Собственик“ – Администратор на сайта
  „Уебсайт“ – интернет проектът на Собственика

  „Потребител“ означава всяко лице, което получава достъп, свързва се с или помага на трета страна да получи достъп до всякакъв вид информация или съдържание, което е публикувано на Сайта на Собственика, както и е свързано с, изтеглено от или достъпно чрез Сайта.

  1. Общи разпоредби

  2.1. Това Споразумение за използване на уебсайта („Споразумението“) се сключва между Собственика и всеки Потребител. Достъпът до която и да е част от Уебсайта, както и поставянето на връзки към него, цитирането и препечатването на материали на Уебсайта, предполагат правно обвързващото съгласие на Потребителя с условията на настоящото Споразумение. Собственикът и Потребителят се наричат заедно „Страните“.

  1. Ограничаване на отговорността

  3.1. Потребителят изрично се съгласява, че използва Сайта на свой собствен риск. Лекарствата и информацията за тяхната употреба на този уебсайт са само с информационна цел и не са предназначени за самодиагностика и лечение и могат да се използват само по лекарско предписание и под лекарски контрол.
  3.2. Потребителите от други държави трябва да използват информацията за лекарствата в съответствие с правилата, които се прилагат на тяхната територия.
  3.3. Администрацията на този уебсайт не носи отговорност за вреди, нанесени на здравето ви в резултат на самолечение, основано на препоръките, дадени на този уебсайт. Потребителят носи пълна отговорност за всяка заблуда, която може да възникне от разглеждането, четенето или копирането на материали, съдържащи се на Сайта, и следователно никое юридическо или физическо лице не може да бъде държано отговорно за използването на тези материали. В никакъв случай отговорността за последиците, произтичащи пряко или косвено от използването на информацията, съдържаща се на този сайт, не може да се приписва на собственика на сайта и да води до съдебни действия срещу него.
  3.4. Услугите на Сайта се предоставят на принципа „както е“ без никакви гаранции, нито изрични, нито подразбиращи се. Потребителят доброволно се отказва от съдебни действия срещу собствениците на сайта и от всякакви вреди, които могат да бъдат причинени на здравето на потребителя.
  3.5. Нито администрацията на Сайта, нито нейните филиали или служители гарантират, че Сайтът ще бъде непрекъсваем или без грешки; нито гарантират, че резултатите, получени от използването на Сайта, или точността или приложимостта на неговото съдържание ще бъдат надеждни.

  1. Промяна на съдържанието на уебсайта

  4.1. Цялата информация и материали на този Уебсайт се предоставят без гаранция, че са без грешки. Собственикът на този уебсайт може да променя информацията и материалите на този уебсайт по всяко време и без предварително обявяване на такива промени.

  1. Търговски марки

  5.1 Регистрираните търговски марки, споменати на Сайта, са собственост на съответните им собственици.

  1. Променящи се условия

  6.1 Настоящото споразумение не представлява договор. Собственикът на Уебсайта си запазва правото както да променя настоящото споразумение, така и да въвежда ново. Такива промени ще влязат в сила веднага след публикуването им на Уебсайта. Използването на материалите на сайта от страна на потребителя след изменение на Споразумението автоматично представлява приемане на Споразумението.

  1. Изображения

  7.1 Всички изображения на нашия уебсайт се намират в търсачките, така че не можем да установим предварително при какви условия се разпространяват и кой е авторът им. Ако сте притежател на авторските права на някое изображение, използвано на сайта, и имате оплакване относно използването му от нас, пишете ни и ние ще го премахнем от сайта или ще се съобразим с вашите условия за използване.
  За да направите това, свържете се с нас и посочете данните за предмета на нарушението, данните на притежателя на авторските права и адреса на страницата от нашия уебсайт, която съдържа данните, нарушаващи авторските права.

  Видеоматериал

  8.1 Всички видеоклипове на уебсайта са взети от уебсайта и се намират там в отворен за използване статус, за който е предоставен специален код за плейър. Не съхраняваме видеоклипове директно на нашия сървър. Ето защо всички въпроси и оплаквания относно видеоклипове на нашия сайт трябва да бъдат адресирани директно до потребителите, които са качили материала, чиито авторски права притежавате, или до администрацията на сайта.

   

   

   

   

Adblock
detector